Silosy zbożowe

W dawnych czasach przechowywanie ziaren pochodzących z corocznych zbiorów stanowiło poważny problem. Spichlerze usytuowane wzdłuż głównych rzek czy w miastach portowych, to były główne miejsca składowania płodów rolnych, głównie zbóż. Dziś stare spichlerze zmieniły swoje przeznaczenie, zamienione zostały na budynki muzealne, hotelowe itp. Miejsce dostojnych budynków zajęły nowoczesne obiekty w formie cylindrycznych zbiorników.

 

 

Silosy zbożowe, to one stanowią podstawowe miejsca składowania ziaren. Wielu producentów oferuje swoje produkty w dwóch zasadniczych formach, stożkowej i płaskiej. Najpopularniejsze są te z dnem w kształcie stożka. Dzięki swojej budowie umożliwiają szybki opróżnienie do czysta. Większe gospodarstwa rolne posiadają w ramach swojej zabudowy, te charakterystyczne, górujące ponad pozostałymi budynkami obiekty. Silosy zbożowe zrewolucjonizowały metody przechowywania ziaren zbóż. Silosy zmieniły również podejście do młynarstwa. Duże przemysłowe młyny w celu zabezpieczenia ciągłości produkcji wyposażone są w duże silosy, spełniające zadania magazynów.

Dodaj komentarz