Jak funkcjonuje gospodarstwo domowe?

Gospodarstwo domowe to zespół osób, które razem zamieszkują i wspólnie się utrzymują, stanowiąc jedną rodzinę. Osoby które mieszkają samotnie prowadzą jednoosobowe gospodarstwa domowe. Gospodarstwa domowe są podstawowymi elementami tworzącymi gospodarkę danego kraju bez potrzeb konsumpcyjnych gospodarstw domowych gospodarka rynkowa nie funkcjonuje.


Gospodarstwa domowe, państwo i różnego rodzaju przedsiębiorstwa to najważniejsze podmioty gospodarcze w kraju. Na ich funkcjonowanie wpływają także banki, fundusze emerytalne czy też giełdy, Wszystkie te przedmioty ogromnie na siebie wpływają i tworzą niezwykle skomplikowany system zwany gospodarką narodową.
Każde gospodarstwo domowe ma własne dochody. Nawet gdy członkowie danego gospodarstwa nie mają ich z powodu pracy, otrzymują od państwa pomoc społeczną w postaci zasiłków pieniężnych lub rzeczowych. W ówczesnym państwie nie zdarzają się już gospodarstwa domowe bez dochodów. Niestety, jest jeszcze wiele gospodarstw gdzie dochody pochodzą z pracy nielegalnej, niezarejestrowanej i nieopodatkowanej lub co gorsza z działalności przestępczej.

Dodaj komentarz